Video >> U-League 2012 >> Đà Nẵng
Kỷ niệm khó quên của cổ động viên và các thí sinh tham dự U-League 2012 khu vực miền Trung

Kỷ niệm khó quên của cổ động viên và các thí sinh tham dự U-League 2012 khu vực miền Trung

Ngày: 04/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 61 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày Chung Kết khu vực miền Trung

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày Chung Kết khu vực miền Trung

Ngày: 04/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 60 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Cheerleading ĐH Duy Tân tập lần cuối trước giờ Chung kết

Cheerleading ĐH Duy Tân tập lần cuối trước giờ Chung kết

Ngày: 04/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 59 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Cheerleading ĐH Kiến trúc tập lần cuối trước giờ Chung kết

Cheerleading ĐH Kiến trúc tập lần cuối trước giờ Chung kết

Ngày: 04/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 58 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 3/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 3/12/2012

Ngày: 04/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 2/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 2/12/2012

Ngày: 03/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 1/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 1/12/2012

Ngày: 03/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (1) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 30/11/2012

Đồng hành U-league 2012 | 30/11/2012

Ngày: 03/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 29/11/2012

Đồng hành U-league 2012 | 29/11/2012

Ngày: 30/11/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Miss ráo riết tập luyện cho ngày Chung kết

Miss ráo riết tập luyện cho ngày Chung kết

Ngày: 30/11/2012
Mô tả:
Behind the scenes 57 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
1 2 3 4 5 >> >|
Nhà tài trợ