Video >> U-League 2012 >> Tp Hồ Chí Minh
Những hình ảnh cuối cùng của U-League 2012

Những hình ảnh cuối cùng của U-League 2012

Ngày: 07/01/2013
Mô tả:
Behind the scenes 94 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 6/1/2013

Đồng hành U-league 2012 | 6/1/2013

Ngày: 07/01/2013
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 5/1/2013

Đồng hành U-league 2012 | 5/1/2013

Ngày: 07/01/2013
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
ĐH Kiến Trúc ĐN làm quen với sân đấu

ĐH Kiến Trúc ĐN làm quen với sân đấu

Ngày: 05/01/2013
Mô tả:
Behind the scenes 93 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 4/1/2013

Đồng hành U-league 2012 | 4/1/2013

Ngày: 05/01/2013
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Futsal ĐH Công nghiệp TPHCM tập luyện cho vòng chung kết toàn quốc

Futsal ĐH Công nghiệp TPHCM tập luyện cho vòng chung kết toàn quốc

Ngày: 04/01/2013
Mô tả:
Behind the scenes 92 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Miss Phương Thi tập luyện cho vòng chung kết toàn quốc

Miss Phương Thi tập luyện cho vòng chung kết toàn quốc

Ngày: 04/01/2013
Mô tả:
Behind the scenes 91 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Miss Thùy Trang tập luyện cho vòng chung kết toàn quốc

Miss Thùy Trang tập luyện cho vòng chung kết toàn quốc

Ngày: 04/01/2013
Mô tả:
Behind the scenes 90 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 3/1/2013

Đồng hành U-league 2012 | 3/1/2013

Ngày: 04/01/2013
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Cheer ĐH Sư Phạm Đà Nẵng tập luyện cho ngày thi đầu tiên

Cheer ĐH Sư Phạm Đà Nẵng tập luyện cho ngày thi đầu tiên

Ngày: 09/11/2012
Mô tả:
Behind the scenes 36 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading của các trường tham gia giải U-league ...
Like Like (0) Comment (0)
1 2 3 4 5 >> >|
Nhà tài trợ