Video >> U-League 2012
Đồng hành U-league 2012 | 22/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 22/12/2012

Ngày: 24/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Step up ĐH Kinh Tế-ĐHQG HN

Step up ĐH Kinh Tế-ĐHQG HN

Ngày: 22/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 79 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 21/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 21/12/2012

Ngày: 22/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Cheerleading ĐH KHXH&NV Hà Nội tập luyện cho vòng bán kết

Cheerleading ĐH KHXH&NV Hà Nội tập luyện cho vòng bán kết

Ngày: 21/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 78 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 20/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 20/12/2012

Ngày: 21/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Cheerleading ĐH Phương Đông tập luyện cho vòng bán kết

Cheerleading ĐH Phương Đông tập luyện cho vòng bán kết

Ngày: 20/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 77 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 19/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 19/12/2012

Ngày: 20/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Miss miền Bắc tại phim trường chuẩn bị cho vòng test IQ và ứng xử

Miss miền Bắc tại phim trường chuẩn bị cho vòng test IQ và ứng xử

Ngày: 19/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 76 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 18/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 18/12/2012

Ngày: 19/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
ĐH Kinh Tế - ĐHQG HN trước giờ thi đấu

ĐH Kinh Tế - ĐHQG HN trước giờ thi đấu

Ngày: 18/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 75 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
|< << 4 5 6 7 8 >> >|
Nhà tài trợ