Video >> U-League 2012
Đồng hành U-league 2012 | 17/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 17/12/2012

Ngày: 18/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Ekip chuẩn bị cho vòng thi bán kết

Ekip chuẩn bị cho vòng thi bán kết

Ngày: 18/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 74 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 16/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 16/12/2012

Ngày: 17/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Hậu trường Miss thi lượt đầu tiên

Hậu trường Miss thi lượt đầu tiên

Ngày: 17/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 73 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 15/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 15/12/2012

Ngày: 17/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Buổi tập luyện cheer của ĐH KHXH&NV - ĐHQG HN

Buổi tập luyện cheer của ĐH KHXH&NV - ĐHQG HN

Ngày: 17/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 72 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 14/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 14/12/2012

Ngày: 15/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 13/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 13/12/2012

Ngày: 14/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
Hò dzô ta made in ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG HN

Hò dzô ta made in ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG HN

Ngày: 14/12/2012
Mô tả:
Behind the scenes 71 - clip quay lại quá trình tập luyện Cheerleading, Miss, Futsal của các trường tham ...
Like Like (0) Comment (0)
Đồng hành U-league 2012 | 12/12/2012

Đồng hành U-league 2012 | 12/12/2012

Ngày: 13/12/2012
Mô tả:
Chương trình đồng hành cùng U-league 2012 sẽ được phát sóng trên kênh truyền ...
Like Like (0) Comment (0)
|< << 5 6 7 8 9 >> >|
Nhà tài trợ