Trong việc chơi cầu lông, có lẽ động tác giao cầu là hay bị phạm luật nhất! Không phải chỉ vì những người chơi “amateur” thường không biết rõ những quy định của luật khi giao cầu, mà cả những vận động viên có đẳng cấp đôi khi cũng bị trọng tài “bắt giò” khi giao cầu. Vậy, Luật cầu lông quy định cụ thể vấn đề này thế nào?

Giao cầu đúng phải …

Khi giao cầu, mặt vợt của người giao phải chạm vào đế cầu.Kỹ thuật đánh cầu lông hiện đại

Cú giao cầu không đúng theo những quy định tại điều 9.1 (từ 9.1.1 đến 9.1.8) được xem là phạm luật.

Người giao cầu đánh hụt trái cầu khi giao được xem là một cú giao cầu lỗi.

Trận đấu được bắt đầu khi người giao đã giao cầu hay khi người giao đã đánh hụt trái cầu khi giao. Người giao cầu không được giao khi người nhận cầu chưa sẵn sàng.